Ügyvédfórum oldalunkon szeptember 27-én közzétettünk egy cikket, amiben összegeztük a BÜK tisztújítási előkészületeit és azt a sokrétű és eleven, színes egyéni kezdeményezést, ami a tagság és különböző szakmai-érdekvédelmi csoportosulásai részéről segíti ezt a folyamatot, főként a kamarai posztokra történő jelentkezők bemutatásával, bemutatkozásával. Ebben a közleményben tettük közzé azt a 21+1 kérdéscsokrunkat, amivel mi is segíteni szeretnénk a kamarai tagságot a jobb tájákozódásban. Csak annyit kértünk - s kérünk a jövőben is - a válasszal bennünket megtisztelő ügyvédektől, hogy a) a kérdésekre adandó válasz lehetőleg rövid és tömör legyen, b) a kérdésekre adandó válaszadás tetszőleges, arra válaszoljon, amire kedve van, c) kérdések sorrendje tetszőleges, úgy válaszoljon rájuk, abban a sorrendben, ahogy a legjobbnak látja (természetesen kivéve azokat az egymást kiegészítő kérdéseket, amelyek logikusan összetartoznak).

A következőkben közzé tesszük dr. Poprádi Péter (képünkön), a K21 csoport tagja által megküldött válaszokat. (Életrajza a BÜK hivatalos honlapján, a zárt oldalon, további info a kollegakxxi.com oldalon olvasható.)

Elnökségi tagnak, etikai bizottság tagjának, MÜK küldöttgyűlés tagjának jelentkezett.

1.Hogyan határozná meg: mi az ügyvéd?

Egyben hivatás, intézmény és a jogbiztonság alappillére. Roscoe Pound szavaival élve social engineer, társadalmi mérnök.

2. Ügyvédnek lenni: kenyérkereső foglalkozás, szolgáltatás, szakma, hivatás?

Nyilván hangzatos lenne azt állítani, hogy mindez egyben de elsősorban hivatás, ugyanakkor tisztában vagyok a száraz tényekkel. Egyre többen tekintenek rá kizárólag kenyérkereső foglalkozásként. Egyre többen hagyják ott az ügyvédséget, mert nem tudnak belőle megélni, érvényesülni. Üres zsebbel nehéz a hivatás szépségét nézni. Ha a gazdasági szemléletben akarom elhelyezni egyértelműen szolgáltatás, ügyfeleink, különösen a cégek egyre inkább így tekintenek rá.

3. Hogyan határozná meg az ügyvédség helyét az igazságszolgáltatás rendszerében

A hatóságok sok esetben a szükséges rosszként tekintenek ránk, pedig hiszem, hogy partnereik vagyunk, hozzájárulunk ahhoz, hogy emberek hozzáférjenek jogaik érvényesítésének módjához, gazdasági ügyletek zökkenőmentesen és biztonsággal teljesüljenek, a büntető ügyekben kellő garancia mellett kerülhessen sor a felelősségvonásra. Az ügyvédség helyét, helyzetét megítélését javítanunk kell.

4. Vannak-e az ügyvédi tevékenységnek Ön szerint sajátosan magyar vonatkozásai? Ha igen, melyik legfontosabbat emelné ki?
-

5. Mi a szerepe Ön szerint a nagy nemzetközi ügyvédi szervezeteknek?
-

6. Mi az ügyvédi kamara szerepe az ügyvédi tevékenység/hivatás megélésében, gyakorlásában?

Érdekképviselet, oktatás, érdekvédelem, legalábbis ennek kéne lennie. Saját önkormányzatiságunk révén szabályoznunk kell tevékenységünket, ellenőrizni a szabályok betartását és elvárni a kollégáktól az ügyvédnek megfelelő színvonalú munkát és magatartást. A Kamarának meg kell tudnia teremteni a fentiekhez a feltételeket.

7. Vannak, akik azt gondolják: az ügyvédi kamara fölösleges intézmény. Mondjon három érvet, amellyel az ellenkezőjéről kívánná meggyőzni őket?

Egységes fellépéssel tudunk eredményt elérni. Ha nem lenne Kamara, úgy az állam venné át a fegyelmi jogköröket, amely révén közvetlen befolyást kapna az ügyvédek felett. A Kamara biztosítja a megfelelő szakmai színvonalat.

8. Ha Ön szerkesztené ezeket a kamarai orgánumokat: a Pesti Ügyvédet, az Ügyvédek Lapját és a BÜK elektronikus hírlevelét, milyen fontosabb tartalmi változásokat vezetne be?
-

9. Alaposan áttanulmányozta és ismeri már az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényt (Üttv.-t)?

2018. év olyan jogszabályváltozási dömpinget hozott, hogy bár természetesen ismerem a törvényt, sok kollégámmal együtt, kapkodjuk a fejünket igyekszünk eleget tenni pl. a nyilvántartási kötelezettségünknek. Az ellenjegyzés szabályaira vonatkozó ismeretek hiánya, illetve azok gyakorlati kérdései súlyos pofonként csattant többek arcán

10. Mi az, ami Ön szerint kihagyható-kihagyandó lett volna az Üttv.-ből?
-

11. Mit tart az Üttv. legfontosabb eredményének?
-

12. Ön szerint mi a Budapesti Ügyvédi Kamara szerepe, súlya a honi ügyvédség életében?

A legnagyobb tagsággal, legnagyobb vagyonnal és legkomolyabb befolyással rendelkező kamaráról van szó, komoly társadalmi hagyományokkal. A BÜK-nek kell diktálnia az iramot, élen kell járnia.

13. Hogyan sorolná fontossági rendbe a BÜK előtt álló tennivalókat, vagy mit emelne ki a három legfontosabbként az alábbiak közül: tagdíjcsökkentés, kötelező továbbképzés rendszerbe állítása, klubélet felfrissítése, a tagság minél részletesebb tájékoztatásának megszervezése, a kamarai informatikai rendszer továbbfejlesztése, a kamarai hivatali ügyintézés korszerűsítése, az ügyvédi biztosítás, nemzetközi kapcsolatok tovább építése, bővítése?

Az általános tagdíjcsökkentéssel személy szerint nem értek egyet. Azt gondolom, hogy a tagdíjat lehet és szükséges is differenciálni. Nem várható el ugyanaz a tagdíj egy negyven fős nemzetközi ügyvédi iroda tagjától és egy „talpas” ügyvédtől. A tagság részletes tájékoztatás és képzése elengedhetetlen. Miként kerülhetett sor arra, hogy a kirendelt védői díjak drasztikus megváltozásáról, a vonatkozó rendelet hatálybalépésekor szembesült a kar? Hónapokig a már hatálytalan költségjegyzék nyomtatvány volt elérhető a kamara honlapján. Ez megengedhetetlen. Az informatikai rendszer tekintetében célunk, hogy egy mindenki számára érhető, elérhető és kezelhető ügyfél és ügynyilvántartó rendszer kerüljön fejlesztésre a Kamaránk által.

14. Mi hiányzik Ön szerint a fenti felsorolásból? Megnevezne ezekből hármat?

Hogyne. Az érdekvédelem! Ha lehet egységes és konzekvens fellépés. Ha egy bíró, vagy hatóság részéről történik méltánytalan eljárás egy kollégánk felé, úgy a Kamara lépjen fel, kezdeményezzen egyeztetést az egységes gyakorlat kialakítása érdekében. Vessünk eleget a hatósági „szobajognak” és az ebből eredő bizonytalanságoknak. Az érdekképviselet! Legyen beleszólásunk a hivatásunkat érintő szabályok változásába. Kiszámítható biztos környezetben tudunk csak megfelelő színvonalon dolgozni. Átláthatóság! Kamaránk komoly bevételre tesz szert és jelentős vagyon felett rendelkezik. Elengedhetetlen a kiadások nyomon követése, ekörben jelentős feladat hárul az Ellenőrző Bizottságra.

15. Mit üzenne azoknak az egyéni ügyvédkollégáknak, akik az idősebb korosztály tagjaiként kétségbeesve tapasztalják: egyre kevesebb esélyük van lépést tartani az informatikai technológiai fejlődésnek az igazságszolgáltatás terére való robbanásszerű megjelenésével, megértésével, alkalmazásával?

A kamara részéről célszerűnek tartanék gyakorlati kurzusokat, felkészítő, felzárkóztató informatikai órákat. Megértem aggályaikat, félelmeiket, de nem tudjuk és nem is akarjuk a felgyorsult informatikai fejlődést visszafogni, megállítani. Meg kell érteniük, hogy nekik kell alkalmazkodniuk, de ehhez sok türelemre és segítségre van szükség.

16. A BÜK életében mi az a három legfontosabb terület, amire Ön szerint a legtöbb költségvetési forrást kellene a kamarának biztosítania?

Érdekvédelem, szociális kiadások, oktatás.

17. Ha szavaznia kellene, hogyan döntene: a kamara választott tisztségviselői között a nők arányát kvótarendszerrel kellene biztosítani (ez esetben mi lenne a követendő arány?), vagy ilyenre nincs szükség, mivel a tisztségre jelölt nemétől függetlenül értékelendő: alkalmas-e az adott feladatra, avagy nem?
-

18. Hogyan látja a kamarai taggá lett jogtanácsosok helyét, szerepét és jövőjét a kamarai struktúrában?
-

19. Ismeri-e Ön, hogy miként vélekedik az átlagos hazai közvélemény az ügyvédségről?

Egyre kevesebb tisztelettel és megbecsüléssel fogadják létünket. Sajnos ezért mi ügyvédek is „sokat tettünk”. Határozottan gondolom, hogy Kamaránknak, megújulásunkról média nyilvános pr propagandát kellene folytatnia, csakúgy mint a közjegyzői kamara. Persze a megújulást el kell kezdeni, a kontárokat, csalókat, letéttel trükközőket ki kell zárni! Az ügyvédek által nyújtott szolgáltatásokat népszerűsíteni kell.

20. Meg van-e elégedve azzal a társadalmi fogadtatással, amiben a hazai ügyvédség részesül?

Lásd fent.

21. Ha nem, mit tenne annak érdekében, hogy változtasson azon?
-

22. Mi az, amit mindezeken túlmenően fontosnak tartani elmondani az ügyvédség és a BÜK jövőjével kapcsolatban?
-