Mindezek a gondolatok egy érdekes, látszólag tulajdonképpen két teljesen különböző rendezvény összeházasítása során érlelődtek ki. Az történt ugyanis, hogy a Keszthelyi Ügyvédi Munkaközösség megalakításának 60. évfordulója alkalmából a dr. Török Ferenc elnökölte Zala Megyei Ügyvédi Kamara égisze alatt dr. Iglódi Endre keszthelyi ügyvéd és lokálpatrióta (képünkön) egy kettős rendezvényt varázsolt június 1-jén a népes szakmai hallgatóság elé, a Ruzsics Ferenc polgármester vezette városi önkormányzat vendéglátásában.
Egyfelől egy több mint fél évszázados eseményt idézett fel: amikor is - tulajdonképpen a kor kényszer szülte intézkedéséből fakadóan, a dunántúli város, Keszthely ügyvédei megalakították a Keszthelyi Ügyvédi Munkaközösséget. Álljon itt a nevük: dr. Dér Ferenc, dr. Kenéz József, dr. Medgyasszai Béla, dr. Pintér István, dr. Szabó Sándor, dr. Szollár László. Mint az Manninger Jenő országgyűlési képviselő felszólalásából, majd részben a kortársak, közöttük dr. Szabó Gyula, a Zala Megyei Bíróság nyugalmazott elnökhelyettese, névrokona: dr. Szabó Gyula, a Veszprémi Ügyvédi Kamara nyugalmazott elnöke, egykori keszthelyi ügyvédjelölt, részben a leszármazott családtagok emlékezései során kiderült, valamennyien a korabeli hagyományos, mondhatni klasszikus ügyvédkép megtestesítői voltak. Valamennyien kitűnően képzett, felkészült, széles látókörű, a maguk szakterületén kiemelkedően munkálkodó önálló ügyvédek, a város megbecsült polgárai voltak. Nos, ők alakították meg a kor mindent kollektivizáló ráhatásának engedve a város ügyvédi munkaközösségét.

Mondhatjuk valóságos korszakváltás volt az, igaz, erős politikai ráhatással és felhangokkal, de valahogy mégis megoldották a nehéz feladatot. S most már azt is láthatjuk: a kényszerből előnyt tudtak kovácsolni. Ezzel egyfajta példát is szolgáltattak a mai, történelmi tanulságokat összegző utódoknak: okos összefogással, együttműködéssel nehéz helyzetekben is meg lehet találni a megfelelő megoldásokat.

Bár ma alapvetően más világban élünk, kényszerhelyzeteket mégis sokszor teremt az élet: napjaink sokat emlegetett korszakváltása a mai ügyvédséget is sok tekintetben együttműködésre, találékonyságra, s egyfajta – megint hangsúlyoznunk kell – szemléletváltásra kényszeríti. Ez derült ki a Magyar Ügyvédi Kamarában összehangolt sokrétű szabályozási munkát segítő dr. Baranyi Bertold budapesti ügyvéd, a kodifikációban jártas szakember, valamint az elektronikus ügyintézés ágas-bogas, sok tekintetben még sajnos nem kellőképpen kiérlelt, ám már annak alkalmazásába kényszerült igazságszolgáltatás bonyolult problémakörét felvázoló dr. Homoki Péter, a MÜK-öt e téren szakértelmével segítő budapesti ügyvéd előadásából.

És hogy ez utóbbi – az e-ügyintézés - vonatkozásában mennyire átfogó problémahalmazról van szó, mi sem mutatja jobban, hogy hasonló jellegű észrevételeket vetettek fel a tanácskozáson és az azt követő személyes beszélgetések során dr. Havasiné dr. Orbán Mária, a győri ítélőtábla korábbi elnöke, valamint zalaegerszegi törvényszék bírák és a megyei ügyészség képviselője is.

A témakörök súlyát, elevenségét és időszerűségét az is jelezte, hogy bár mondhatni lokális, helyi rendezvénynek indult a keszthelyi találkozó, azonban részt vett és bekapcsolódott az eszmecserébe az ügyvédség részéről dr. Fekete Tamás, a MÜK főtitkára, dr. Havasi Dezső, a MÜK elnökhelyettese, a Győr-Moson-Sopron megyei Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Kovács Kázmér budapesti Ügyvéd, a MÜK elnökhelyettese, Pongráczné dr. Csorba Éva, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Varga Attila, a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke is.

A Keszthelyi Városi Televízió Híradójának összefoglalója itt tekinthető meg: ugyvedkonferencia20180601.mp

Fotók: Keszthelyi Városi Televízió/Regman Karola