A Magyar Időkben megjelent interjú teljes szövege ide kattintva olvasható.

Az alábbiakban kiemeleünk néhány, a napi akut témákhoz kapcsolódó kérdést és választ az interjúból.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Mondhatná bárki, hogy az ön által említett eredmények magukért beszélnek, ugyanakkor az ellenzék szerint az ügyészség egyértelműen fideszes, a bírók domesztikálása, azaz háziasítása pedig előrehaladott. Mit szól ehhez?

– Abban hiszek, hogy Magyarországon a közhatalmi szervek részrehajlás nélkül, pártatlanul végzik a munkájukat. 11 ezer ember dolgozik a bíróságokon nap mint nap azért, hogy megszolgálja a jogkereső polgárok bizalmát. Sértő azt feltételezni, hogy azok a bírók, akik az alaptörvény szerint önállóan, függetlenül döntenek az eléjük kerülő ügyekben, bármilyen befolyást eltűrnének. A magyar történelem sajnos szolgáltatott már arra példát, amikor valóban domesztikálták a bírókat, ennek eredményét a Terror Házában bárki megtekintheti.

(...)

... a Soros Alapítvány égisze alatt létrejött Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és más, Soros György bőkezű támogatását élvező szervezetek megítélése szerint sem függetlenek a magyar bíróságok.

– Mindig lesznek olyanok, akik a fennálló rendszert élesen kritizálják. A különféle országokban különböző bírósági modellek léteznek, Németországban például párttag is lehet egy bíró, mégsem vonja senki sem kétségbe az ott működő rendszer demokratikus voltát. Nekünk, bírósági vezetőknek az a dolgunk, hogy biztosítsuk az igazságszolgáltatás törvényes működését, vagyis azt, hogy a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek.

(...)

Egyesek – például Baka András volt főbíró – szerint az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökénél példátlan hatalom koncentrálódik. Anno azzal támadta a bírósági reformot, hogy az OBH elnöke, azaz ön lesz élet-halál ura. Csakugyan így van ez?

– Ilyet legfeljebb csak az mondhat, aki a Holdról jött. Öt év tapasztalata már elég lehet ahhoz, hogy megalapozottan értékeljük a most működő rendszert. 2012 óta a Kúria az ítélkezés egységességéért, az OBH a bíróságok központi igazgatásért felel, az Országos Bírói Tanács (OBT) pedig e tevékenységet felügyeli és ellenőrzi. Ez a szisztéma beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Olyan évszázados problémákat sikerült megoldanunk, mint például a központi régió bíróságainak túlterheltsége, ráadásul eközben az ítélkezés időszerűségét és minőségét jelző mutatószámok a teljes szervezetben javultak. „Példátlan hatalomról” pedig szó sincs: a Kúria, illetve az OBH elnöke csupán azokat a korábbi jogköröket viszi tovább, amelyeket korábban az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és annak elnöke gyakorolt. Mindezt a bírákból álló és bírák által választott OBT felügyelete mellett.

(...)

A sokat támadott közigazgatási bírákról korábban már lapunknak is nyilatkozott, ezért most csak arra szeretnék rákérdezni, hogy továbbra is indokoltnak tartja-e a bírósági gyakorlattal nem, ugyanakkor nagy közigazgatási tapasztalattal rendelkező tisztviselők kinevezését?

– Továbbra is azt gondolom, hogy ebben az ügyszakban nagy szükség van az élő közigazgatási tapasztalatra. Ezt az eddigi gyakorlat is igazolja: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon jelenleg ítélkező bírók felének most is van közigazgatási múltja. A bírói pályázati rendszer nemrég módosított szabályozásának lényege egyébként az, hogy a közigazgatási jog területén dolgozó, elhivatott szakemberek a szakmai múltjuk egyenlő elismerésével pályázhassanak. A bírókkal szemben – attól a naptól kezdve, hogy a talárt felöltötték – alapvető elvárás, hogy függetlenül és pártatlanul döntsenek minden ügyben.

(...)

A 2018-as választás főszereplői, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem az ellenzéki pártok, hanem a Fidesz–KDNP-pártszövetség és Soros György hálózata. Utóbbi a hírek szerint a bíróságokon is igyekezett megágyazni magának. Indokoltnak tartja a közvélemény félelmét?

– 2016-ban összesen 528 képzést szerveztünk 25 ezer résztvevővel, ehhez képest egy civil szervezet projektje részeként kétszer egy napos rendezvény volt a gyűlölet-bűncselekmények tárgykörében. Ezen összesen 19 bíró és 20 ügyész vett részt. Az OBH elnökeként úgy érzem, minden tőlünk telhetőt elkövetünk a bíróságok függetlenségének megőrzéséért, de a társadalmi bizalomért minden egyes bírónak nap mint nap meg kell küzdenie.