A hatóság az idei évben kiemelten vizsgálja az adatalanyok előzetes tájékoztatásával kapcsolatos követelményeket, valamint az anonim álláshirdetések kérdését - ismertette dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke (képünkön).

A NAIH emellett ajánlást készül kiadni a telefonos hangfelvételek rögzítéséről, illetve a közterületi kamerázást érintő kérdésekről. A hatóság vezetője kitért a 2018-ban hatályba lépő új európai adatvédelmi rendeletre, amely egységes adatvédelmi szabályokat rögzít az EU területén.

A rendelet adatvédelmi jogsértés esetén az elkövető társaság globális nettó árbevételének 4 százalékában határozza meg a kiszabható adatvédelmi bírság maximumát, amellyel kapcsolatosan dr. Péterfalvi Attila kiemelte, hogy a jövőben várhatóan a jelenlegi többszörösére nő majd a NAIH által kiszabott bírságok összege.

Figyelembe véve az európai adatvédelmi hatóságok által támasztott szigorú feltételeket, jelenleg még mindig bizonytalan, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok képes-e egy szilárd jogi alapokon nyugvó újabb adattovábbítási keretrendszer létrehozására. - jelezte előadásában dr. Liber Ádám ügyvéd, a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda adatvédelmi ügyekre szakosodott szakértője (képünkön).

Az európai adatvédelmi jog tiltja a személyes adatok külföldre történő továbbítását, kivéve, ha a továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított.

Az európai adatvédelmi hatóságok a jelenleginél jóval erősebb felügyeleti jogosítványokat és szankcionálási lehetőséget kapnak. Az új szabályok szigorúbb feltételeket és adminisztratív kötelezettséget rögzítenek többek között az adattovábbítás, az adatvédelmi incidensek bejelentése, az adatalanyi hozzájárulás, a szerződéskötés és az adatkezelési tájékoztatók vonatkozásában.

A jogszabályi változások és a globális vállalati árbevétel 4 százalékáig terjedő adatvédelmi bírság lehetősége merőben új kockázatértékelést, valamint az adatvédelmi megfelelőség kiemelt prioritásként való kezelését teszi majd szükségessé a vállalati compliance területén - hívta fel a figyelmet dr. Liber Ádám, aki úgy látja, a kétéves felkészülési határidő igen szoros lesz az átálláshoz.